คำทำนายฝัน ช

16,616 views
หัวข้อน่าสนใจ

ช่อดอกไม้

ฝันว่าเห็นช่อดอกไม้สวยงาม จะกว้างขวางในงานสังคม
ฝันว่าได้รับช่อดอกไม้ จะทรเลาะกับเพื่อน
ฝันว่าเห็นช่อดอกไม้เที่ยวแห้ง จะเจ็บป่วย

ชี

ฝันว่าบวชชี ถ้าเป็นชายโสดจะได้คู่ ถ้าเป็นสตรีมีสามีแล้ว สามีจะนอกใจ
ฝันว่าสนทนากับแม่ชี จะสามารถเก้ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบอยู่ได้
ฝันว่าสมสู่กับนางชีจะสูญเสียเงินทอง

ชื่อเสียง

ฝันว่าได้รับชื่อเสียง จะได้รับความเดือคร้อนรำคาญ่ใจ
ฝันว่าได้เห็นคนมีชื่อเสียง จะได้รับโชคลาภจากยุศัส่ที่ค้าดไ ว้

เชื้อเชิญ

ฝันว่าได้รับคำเชื้อเชิญไปในงาน จะต้องง่ายเงินโดยไม่คาดฝัน

ชกมวย

ฝันว่าขึ้นซกมวยในสนามมวย หรือเห็นเขาชกมวย จะทำการงานสำเร็จตามที่ปรารถนา

เชือก

ฝันว่าถือเชือก จะได้เพื่อนดี มรพดร์โเกิพงโพตินรุ่บคิ
ฝันว่าถูกมัดด้วยเชือก ชรมีโชศสำากแลยมีอายุยืน คuห
ฝันเห็นเชือก จะมีโชคลาภ แต่ถ้าเห็นเชือกขาค จะมีเคราะห์

ชอล์ค

ฝันว่าใช้ชอล์คเขียนกระดานดำ โครงการที่ทำไว้จะเสียหาย

ช่าง

ฝันว่าเป็นช่างทำเงินทอง จะถูกกระทำด้วยคุณไสย
ฝันว่าเป็นช่างแกะสลักรูปตนเอง จะมีชื่อเสียงเกียรดิยศ
ฝันว่าเป็นช่างตัดผม จะเสียเงินทอง ให้ระวังค่าใช้จ่าย
ฝันว่าไปหาช่างตัดผม ให้ระวังการนินทาว่าร้าย
ฝันว่าเป็นช่างไม้ จะพบเพื่อนดีใลมีลาภ
ฝันเห็นช่างเหล็กกำลังทำงาน จะได้เริ่มงานตามโครงการใหม่ และได้ผลเป็นอันดี

ช้าง

ฝันว่าเห็นช้างจะได้ข้าทาสบริวาร หรือได้รับตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น
ฝันว่าได้ขี่ช้างให้บูชาผู้เฒ่า แล้วจะได้ลาภลอยก้อนใหญ่ หรือตำแหน่งหน้าที่ดีขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งจะได้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่
ฝันว่าขี่ช้างชนกัน ให้เอาน้ำสามกระออมรดตัวที่หนทางสามแพร่งแล้วแก้ฝันจึงจะดี
ฝันว่าขี่ช้างลงน้ำ จะเกิดเป็นความ ฝันว่าอุ้มช้าง จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์
ฝันว่าช้างชนหรือไล่ ผีเรือนจะตุ้มเกรงรักษา อีกนัยหนึ่งจ้าวมาทวงของที่บนบานไว้
ฝันว่าช้างแทงจะได้ลาก ผีเรือนจะคุ้มครอง
ฝันว่ามีดนอุ้มตนไปขี่ช้าง จะได้ผู้อุปถัมภ์และได้ตำแหน่งใหญ่ขึ้น
ฝันว่าเห็นช้างเทียบเกย จะได้ครูอาจารย์ที่ดี
ฝันว่าเอาช้างเทียมเกวียน จะได้ที่อยู่และผู้อุปถัมภ์
ฝันว่ามีผู้ให้ช้าง ให้ระวังหญิงจะให้โทษ ให้แก้ฝันที่ต้นไม้ใหญ่จึงจะดี
ฝันว่าตกช้าง ให้ดำน้ำแก้ฝัน แล้วกลับขึ้นมาทาด้วยเครื่องหอม สิ่งร้ายจะกลาย
ฝันเห็นรูปช้างปั้นหรือแกะสลักด้วยไม้ จะมีโชคลาภ

เชิงเทียน

ฝันเห็นเชิงเทียนที่มีเทียนลุกอยู่ จะประสบความสุขกายสบายใจ แต่ถ้าเทียนที่คิดเชิงเทียนดับ หรือไม่มีเทียน จะได้รับความวิตกกังวลใจ

แช่ง

ฝันว่าแช่งผู้อื่น หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงว่าจะถูกกีดกันทางสังคม

ช้อน

ฝันว่าถือช้อนกระเบื้องตกลงมาแตก จะมีเรื่องกับบุคคลในครอบครัว
ฝันว่าทำช้อนเงินหาย จะเสียเงิน

ชาม

ฝันว่าเห็นถ้วยชาม จะมีโชคดี
ฝันเห็นชามแตกหรือแตกเอง จะมีเรื่องเดือดร้อนถึงชื่อเสียง

ชาย

ฝันเห็นร่างกายของชายงาม จะได้เลื่อนตำแหน่ง

หัวข้อน่าสนใจ