คำทำนายฝัน ซ

33,657 views
หัวข้อน่าสนใจ

ซอ

ฝันว่าเล่นซอให้ระวังตัวจะมีดนคิดหักหลัง
ฝันว่าเห็น หรือฟังคนอื่นเล่นซอ จะได้รับความรักจากคู่รักมากขึ้น

ซองจดหมาย

ฝันว่าจ่าหน้าซองจดหมาย จะได้พบคนที่ต้องการ
ฝันว่าผนึกชองจดหมาย จะเจริญรุ่งเรือง หรือจะได้แต่งงานกับคู่ครองที่ดี

ซีเมนต์

ฝันว่าใช้ซีเมนต์ยาวัตถุสองอย่างให้ติดกัน การงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้า แล้วจะมีรายได้ดีขึ้น

ซื้อ

ฝันว่าซื้อของ จะได้รับข่าวจากญาติมิตร อีกนัยหนึ่งว่า จะต้องจ่ายเงินมาก

ซัก

ฝันว่าซักเสื้อผ้าของผู้อื่นให้สะอาด จะปลอดภัยจากอันตราย
ฝันว่าซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องจักร จะต้องเดินทางไกล

ซุง

ฝันว่าซุงลอยน้ำมา จะได้ลาภ
ฝันว่านั่งในซุ้มไม้ จะมีปากเสียงกับคนรักหรือคู่ครอง
ฝันว่าเห็นไฟไหม้พุ่มไม้ จะได้รับข่าวตกใจ

โซ่ตรวน

ฝันว่าถูกจองจำโซ่ตรวน จะได้ยศศักดิ์และเลื่อนตำแหน่ง แต่ตนอาจจะเจ็บป่วย
ฝันว่าหักโซ่ตรวน ปัญหาทางการเงินจะเบาบางลง
ฝันเห็นโซ่ตรวนหักชำรุดเสียหาย คดีหรือเรื่องผิดใจจะคลี่คลาย
ฝันเห็นมีผู้นำโซ่ตรวนเข้ามาในบ้าน มิดี จะมีเคราะห์

แซ่

ฝันว่าถูกตีด้วยแซ่ หรือใช้แซ่ดีผู้อื่น จะมีผู้ยุแหยให้เกิดความเคือคร้อน

หัวข้อน่าสนใจ