คำทำนายฝัน ท

27,299 views
หัวข้อน่าสนใจ

ทหาร

ฝันว่ามีทหารเดินเข้ามาหา จะได้ข่าวดี
ฝันเห็นทหารวิ่งหนี จะมีดนลวงให้เชื่อและเกิดความเสียหาย
ฝันเห็นทหารเข้ามาในบ้าน จะมีโชคดี

ทะเล

ฝันเห็นทะเล จะมีสตรีรักใคร่ และมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ
ฝันว่าเดินบนน้ำทะเล จะได้รับเกียรดิยศชื่อเสียงยิ่งขึ้น
ฝันว่าข้ามทะเล จะมีดวามสุข คิดสิ่งใดจะสมปรารถนา

ทะเลทราย

ฝันว่าทะเลทรายร้อนระอุ จะได้รับการศึกษาที่ดี
ฝันว่าเห็นหมู่คาราวานข้ามทะเลทรายจะได้เดินทางไกล

ทะเลสาบ

ฝันว่าเห็นทะเลสาบ เป็นโสดจะได้แต่งงานหรือจะได้รับเกียรติยศชื่อเสียง
ฝันว่าพายเรือในทะเลสาบซึ่งราบเรียบ ครอบครัวจะมีดวามสุข

ทะเลาะ

ฝันว่าเกิดทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นหรือคนที่เรารัก จะได้ลาภหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน
ฝันเห็นพี่น้องทุบตีกัน จะมีโชคลาภ
ฝันเห็นสามีทะเลาะกับภรรยา จะป่วยไข้

ท่า

ฝันว่าอยู่บนเรือที่ออกจากท่า จะได้เดินทางไกล
ฝันว่าเรือเข้าจอดที่ท่า จะหมดอุปสรรคในเรื่องการเงิน

ที่นอน

ฝันว่าได้นอนบนที่นอน ให้ระวังอุบัติเหตุ

ที่

ฝันว่าสวคมนต์อยู่หน้าที่บูชา จะหมดเคราะห์หมดโศกและความยุ่งยากกังวลใจ
ฝันว่าได้ที่พึ่ง จะได้รับความสุขยั่งยืน

เทวดา

ฝันเห็นเทวดา ท้าวมหาพรหม และพระอินทร์ จะมีลาภใหญ่และความสุขมาก

เทะกระดูก

ฝันว่าตัวเองเทะกระดูกจะขจัดปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ หมดสิ้นไปได้

ทำขวัญ

ฝันว่ามีผู้ทำขวัญให้ จะได้ลากและทรัพย์สิน

ทำโทษ

ฝันว่าตนถูกทำโทษ จะได้เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น

ทำสัญญา

ฝันเห็นน้ำล้นทำนบหรือเขื่อน ให้ระวังการทำสัญญา ถ้าน้ำไหลเอื่อย ๆ จะมีโชคดี

ทำนาย

ฝันว่าทำนายโชคชะตาราศีให้ผู้ใดผู้หนึ่งและทายได้ถูกต้อง จะมีดนเคารพนับถือ

ท่อน้ำ

ฝันเห็นท่อน้ำ จะได้รับความช่วยเหลือจากญาติมิตร

เท้า

ฝันว่าถูกตัดเท้าตัดมือ ให้บูชาด้วยตีนไก่ แล้วจะได้เป็นอาจารย์แก่บุคคลชั้นสูง
ฝันว่าเห็นเท้าหลุดตีนหลุด ให้ระวังตัว จะเกิดเหตุร้ายใน ๘ เดือนให้ทำบุญบูชาเทวดาสะเดาะเคราะห์ปล่อยนก ปล่อยปลา และใส่บาตรเสียจึงจะคลาย
ฝันว่าล้างเท้า จะชนะอุปสรรคและศัตรู
ฝันว่าเดินเท้าเปล่า จะประสบความไม่พอใจแล้วการงานจึงจะสำเร็จผล

ไทร

ฝันว่านั่งอยู่ใต้ต้นไทร จะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง

ทั้ง

ฝันเห็นช่างเหล็กตีเหล็กบนทั่ง จะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม

แทง

ฝันว่าถูกเขาแทงตัว จะได้รับยศถาบรรคาศักดิ์

ทอง

ฝันว่าได้ทอง จะได้ลาภหรือคู่ครองหรือได้บุตรพึงใจ
ฝันว่ขุดหาทอง จะเกิดเรื่องเคือคร้อนรำคาญในครอบครัว
ฝันเห็นวัตถุ ที่ทำด้วยทองเหลือง ฐานะการเงินจะดีขึ้น

ท่องเที่ยว

ฝันว่าท่องเที่ยวไปในสวนหรือป่าจะได้ลาภลอย
ฝันว่าท่องเที่ยวไปในต่างประเทศจะได้รับความสุขใจ หรืออาจจะต้องเดินทางไกล

ท้อง

ฝันว่าผ่าท้องดึงลำไส้ออกมาให้ทำขวัญตัวแล้วจะได้ลาภมาก
ฝันว่าปวดท้อง มิตรจะให้โทษ
ฝันว่าท้องเดิน จะมีลาภยศปราศจากอันตรายทั้งปวง

ทดน้ำ

ฝันว่าได้ทดน้ำ เป็นความฝันที่ดีจะมีอำนาจคิดสิ่งใดสมปรารถนา

ทอดทิ้ง

ฝันว่าทอดแหได้กุ้งปลา จะได้ลาภงานจะสำเร็จผล
ฝันว่าทิ้งญาติหรือทิ้งเพื่อน จะประสบความยุ่งยาก ถ้า ฝันว่าญาติมิตรทอดทิ้งจะเกิดความเจ็บป่วยในครัวเรือน

ทูต

ฝันเห็นราชทูต หรือคุยกับราชทูตของต่างประเทศ จะได้ที่พึ่งหรือจะมีญาติผู้ใหญ่มาหา

ทันตแพทย์

ฝันว่าทันตแพทย์ถอนฟันให้ จะได้จดหมายที่ทำให้ร้อนใจ

แท่น

ฝันว่านั่งแท่นหรืออาสน์ จะมีลาภและได้รับความสุข

เที่ยน

ฝันว่าจุดเทียน จะได้บุตร
ฝันเห็นเทียนดับ จะมีดนในบ้านหรือในบ้านญาติสนิทถึงแก่กรรมหรือประสบสิ่งที่ไม่พอใจ
ฝันเห็นเทียนจุดอยู่ จะมีโชคลาภประสบความสำเร็จในการงาน

ทับทิม

ฝันว่าเก็บหรือกินผลทับทิม จะมีดู่รักที่ถูกใจ
ฝันว่าได้รับหรือซื้อขายทับทิม (พลอย) จะได้รับความสุขใจในความรัก

ทรัพย์สิน

ฝันว่าทรัพย์สินหาย ถ้าเดินทางไปต่างเมืองจะได้ลาภ

ทราย

ฝันเห็นทราย ให้ระวังฐานะจะไม่ยั่งยืน
ฝันว่าเดินเที่ยวเล่นที่ทาดทราย จะมีเกียรติยศชื่อเสียง
ฝันเกี่ยวกับทรายจะมีผู้ใหญ่ใช้อิทธิพลบังคับให้เปลี่ยนความตั้งใจ

เทพ

ฝันเห็นมีงานเทพยสมาคม จะมีโชคดี
ฝันว่าได้พูดจากับเทวดา จะมีบุญ
ฝันว่าเทพยดาขี้งโกรธ จะมีเคราะห์ให้ทำบุญบัดพลีเสีย
ฝันว่าเดินเข้าไปในสำนักพรตพบกับเทพยดา จะมีโชคลาภ

ทุบตี

ฝันเห็นพี่น้องทุบตีกัน จะมีโชคลาภ
ฝันเห็นหญิงทุบตีกัน จะเจ็บไข้
ฝันเห็นคนในบ้านทุบตีกัน ครอบครัวจะแยกข้ายจากกัน
ฝันว่าทุบตีภรรยา หรือถูกภรรยาทุบตึ จะเคราะห์ร้าย หรือสูญเสียอำนาจ
ฝันว่าทุบตีกับพี่น้อง จะมีโซคลาภใหญ่หลวง
ฝันว่าขุนนางทุบตีคน จะเสียญาติผู้ใหญ่

โทรทัศน์

ฝันว่าได้ดูโทรทัศน์ จะต้องทำงานหนักแต่จะได้รับรายได้ดี
ฝันว่าดูรายการโทรทัศน์ที่มีการตายจะประสบเคราะห์ไม่ดี

ทุ่งหญ้า

ฝันเห็นหรือ ฝันว่าอยู่กลางทุ่งสวยสด จะประสบโชคดีและมีอนาคตที่ดี

หัวข้อน่าสนใจ