คำทำนายฝัน ผ

26,350 views
หัวข้อน่าสนใจ

คำทำนายฝัน ผ

ผจญภัย

ฝันว่า ได้รับความสนุกสนานในการผจญภัย การงานจะสำเร็จด้วยดี แต่ถ้า
ฝันว่าได้รับความลำบากต้องเสี่ยงภัยจะประสบความยุ่งยาก

ผคุงครรภ์

ฝันเห็นนางผคุงครรภ์ หรือเรียกนางผดุงครรภ์มาทำคลอด จะเสียของหรือการเงินจะยุ่งยาก
ฝันว่าเป็นนางผดุงครรภ์ จะเกิดการทะเลาะวิวาท

ผี

ฝันว่าเผาผี จะได้ลาภอย่างที่ตั้งใจ
ฝันว่าได้เสียกับผี จะได้ดี
ฝันว่าเห็นผีเน่า หรือผีเน่าลอยน้ำจะได้ลาภ
ฝันเห็นคนตายที่รู้จัก จะเจ็บป่วยเล็กน้อย แต่จะหายโคยเร็ว
ฝันเห็นผีเสื้อ จะมีดวามสุข
ฝันว่าท้องลากไส้ออกมาเป็นฝันดี ผู้ฝันต้องทำขวัญตัวแล้วมีลาภมาก

ผ่าตัด

ฝันเห็นการผ่าตัดการใหญ่ที่ทำจะสำเร็จ

ผ้า

ฝันว่าได้ผ้าแพรเครื่องนุ่งห่ม จักอยู่เป็นสุขไม่มีศัตรู
ฝันว่านุ่งผ้า จะได้คู่ครองและอยู่เย็นเป็นสุข
ฝันว่าแก้ผ้า ให้ระวังจะมีผู้กล่าวร้าขป้ายสีทำลายชื่อเสียง
ฝันว่าได้ผ้าแดง ให้ระวังอันตรายจากเพลิง
ฝันว่านุ่งขาวห่มขาว และประดับอาภรณ์สีขาว จะอยู่เย็นเป็นสุข
ฝันว่าโบกผ้าเช็ดหน้าให้แก่คนอื่น จะมีดู่ครอง
ฝันว่าซักผ้าเช็ดหน้า จะเสียเงิน
ฝันว่าใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำมูก จะได้เงิน
ฝันเห็นผ้าเช็ดหน้า จะมีเรื่องเป็นปากเสียงกับผู้อื่น
ฝันเห็นผ้าเช็ดหน้าทับผ้าอื่นไว้ จะเจ็บป่วย
ฝันว่าเห็นผ้าห่ม ให้ระวังของจะหาย
ฝันว่ำห่มผ้าสะอาด จะชนะอุปสรรคและศัตรู แต่ถ้าเป็นผ้าห่มสกปรกจะมีดนปองร้าย
ฝันเห็นผ้าห่มคลุมร่างตนเอง จะมั่งมีทรัพย์สินเงินทอง
ฝันเห็นผ้าใบ จะประสบความสำเร็จในการเดินทาง
ฝันว่าได้รับผ้าฝ้าย จะมีญาติเดินทางมาหา

ผม

ฝันว่าผมดกขาวและสวย จะมีทรัพย์สินเงินทองและได้รับความสุขสบายจะมีทรัพย์สินเงินทองและได้รับความสุขสบาย
ฝันว่าผมยาวยุ่งและหยาบ จะได้รับความเคือคร้อนรำคาญใจ
ฝันว่าศีรษะล้านไม่มีผม จะชนะคดีหรือพ้นภัยพิบัติ ถ้าเห็นเส้นผมงอกงามจะอายุยืน
ฝันว่าโกนผมภายในบ้านจะมีเคราะห์ให้แก้ฝันที่หัวเตาไฟหรือเสาเรือนมิฉะนั้นจะมีภัย
ฝันว่าสระผมดำน้ำ ให้ไปแก้ฝันกับ คนมีดรรภ์ จึงจะดี
ฝันว่าตัดผมใหม่ ให้ดำน้ำและแก้ฝันในน้ำ แล้วขึ้นมากองไฟไว้สามกองแล้วเข้านั่งแก้ฝันกลางกองไฟทั้งสามอีกจึงจะดี
ฝันว่าใส่น้ำมันใส่ผมแล้วหวี จะได้รับความเดือดร้อนและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต
ฝันว่าสยายผมของตนเอง จะมีผู้ลอบกระทำร้าย ถ้า ฝันเห็นสตรีสยายผมจะทำชู้กับผู้อื่น
ฝันว่าเส้นผมของตนร่วงหล่น เองจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะบุตรหลาน
ฝันว่าผมหงอกไปทั้งศีรษะ จะมีอายุยืน
ฝันว่าผมลุ่ยและหลุดจากศีรษะ ให้ระวังตัวจะเกิดอันตรายแก่ชีวิต ให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์เสีย
ฝันว่าพบคนผมสีทอง โชคไม่ดี

ผลไม้

ฝันว่าได้ถือหรือแบกผลไม้ใด ๆ ก็ดี จะได้ลาภผลดี
ฝันว่าเก็บผลไม้ จะนึกถึงสิ่งใดสมปรารถนา

ไผ่

ฝันว่าเห็นหน่อไม้ไผ่ จะได้รับความสุขความเจริญ

ผึ้ง

ฝันว่ากินผึ้งจะมียศศักดิ์และมีดวามสุข
ฝันว่าผึ้งทำรังในบ้าน จะเกิดลาภผลมากมาย คิดสิ่งใดจะปรารถนาทุกประการ
ฝันว่าถูกผึ้งต่อย จะเสียเงิน หรือมีผู้ปองร้าย
ฝันเห็นผึ้งตาย จะเสียเงิน

ผิว

ฝันว่าผิวพรรณงคงาม จะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้าม
ฝันว่าผิวหนังของตนเองเหม็น ให้ระวังจะได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

ผัก

ฝันเห็นผัก เช่น กะหล่ำปลี ฬกทอง มักไม่ใคร่ดี
ฝันเห็นหัวผักกาค จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ฝันว่ารับประทานผัก เช่น แตงกวา หอมกระเทียม ความหวังจะเป็นผลสำเร็จ
ฝันว่าปลูกผัก จะมีดวามสุขกายสบายใจ

แผนผัง

ฝันว่าเขียนแผนผังด้วยปากกา และหมึก ความรักไม่ราบรื่น
ฝันว่าเขียนแผนผังด้วยเครยองหรือดินสอ จะมีลาภ

แผนที่

ฝันว่าดูแผนที่โลกหรือลูกโลก จะได้แต่งานกับผู้ซึ่งอยู่ห่างไกล

แผ่นดิน

ฝันว่าได้กินหรือได้กลืนแผ่นดิน จะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
ฝันว่านอนเหนือแผ่นดิน ให้ระวังตัวจะเกิดอักคีภัย
ฝันว่าแผ่นคินไหวโดยของไม่เสียหาย จะเปลี่ยนฐานะดีขึ้น ถ้ามีบ้านเรือนเสียหาย จะเปลี่ยนฐานะเลวลง
ฝันเห็นแผ่นดินไหว จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่
ฝันเห็นแผ่นดินแตกแยก จะป่วยเจ็บ
ฝันว่าปราบพื้นที่ดินให้ราบเรียบ จะเจริญรุ่งเรือง
ฝันเห็นแผ่นดินทรุดต่ำลงหรือยุบลงไป จะต้องเดือดร้อนเพราะญาติผู้ใหญ่
ฝันว่าเผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะพบมิตรอุปถัมภ์
ฝันว่าไฟไหม้ตัว จะทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จจะมีโชคดี

เผา

ฝันว่าไปเผาศพ จะพ้นเคราะห์ภัย

หัวข้อน่าสนใจ