ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้ให้บริการการเขียนบทความ ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักเขียนสามารถเขียนบทความผ่านบริการของเราเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ในขณะที่ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านหนังสือตามหมวดหมู่ที่สนใจ นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองให้กับนักเขียนและผู้อ่านคนอื่นๆ ได้ โดยการเขียนรีวิวและคอมเมนต์ 

บริการของเรา

1.เว็บไซต์ Open Writer ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราบริษัท เพื่อนแท้ เซอร์วิสเซส จำกัด (“เรา”) ก่อตั้งขึ้นและดำเนินงานภายใต้กฎหมายไทยสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 1282/14 ถ. มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
การเข้าใช้บริการของเรา หมายถึง คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา 

หลักปฏิบัติพื้นฐานของผู้ใช้บริการ

ในการใช้บริการของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติพื้นฐานต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • เคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 • เก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้รหัสผ่านของคุณแก่บุคคลอื่นหรือใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้อื่น
 • ไม่ละเมิดหรือทำอันตรายต่อผู้อื่น (หรือข่มขู่หรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดหรือการทำอันตรายดังกล่าว) ตัวอย่างเช่น การทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง แอบอ้างบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย กลั่นแกล้ง ก่อกวน หรือคุกคามบุคคลอื่น หรือโพสต์เนื้อหาหรือข้อความที่มีลักษณะน่าขุ่นเคือง ด่าทอ หมิ่นประมาท อนาจาร ข่มขู่ หรือหยาบโลน
 • ไม่รบกวน ขัดขวางบริการหรือทำให้เกิดอันตรายต่อบริการ เช่น การเข้าถึงหรือใช้งานในลักษณะที่นอกเหนือจากการเข้าถึงหรือใช้งานตามปกติ หรือทำการฉ้อโกงหรือหลอกลวง การแนะนำมัลแวร์ หรือการส่งสแปม การแฮ็ก หรือการข้ามระบบหรือมาตรการป้องกันของเรา
 • ไม่คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย ขาย หรือให้เช่าส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา และไม่ถอดรหัสแบบย้อนกลับ แยกส่วน หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาพื้นฐานหรือโครงสร้างของบริการของเรา

คุณรับรู้และยอมรับว่าการกระทำที่ขัดกับหลักปฏิบัติพื้นฐานของผู้ใช้บริการอาจส่งผลให้เนื้อหาหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกยกเลิกหรือถูกระงับในทันทีได้ และคุณยังยอมรับว่าเราสามารถเรียกคืนบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และหากคุณพบว่ามีการละเมิดข้อปฏิบัติดังกล่าว คุณสามารถรายงานการละเมิดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ รายงานได้ที่ทางอีเมล pueantae@gmail.com 

พฤติกรรมต้องห้าม

 1. การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
 2. ละเมิดความไว้วางใจหรือใส่ร้ายผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในรูปภาพ ฯลฯ
 3. ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของผู้ใช้รายอื่นและ/หรือบุคคลที่สาม (สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ฯลฯ) ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 4. การอัปโหลดหรือโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และ/หรือสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การโจรกรรม การฆ่าตัวตาย การใช้และ/หรือการขายสารที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนการกระทำที่ส่งเสริม ร้องขอ หรือแนะนำการใช้และ/หรือ การขายยา
 5. การรักษาเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
 6. การแสดงภาพและ/หรือพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือผิดศีลธรรม การเผยแพร่และ/หรือเผยแพร่คำหยาบคายในรูปแบบของวิดีโอ เสียง รูปภาพ ข้อความ ฯลฯ ต่อผู้ใช้รายอื่นและ/หรือบุคคลที่สาม หรือช่วยเหลือในการกระทำดังกล่าว
 7. ขัดขวาง แทรกแซง รบกวน หรือบล็อกการใช้บริการของเรากับผู้ใช้รายอื่น หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการหรือดำเนินการที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้อื่น หรือช่วยเหลือในการกระทำดังกล่าว
 8. มีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล กลุ่มเฉพาะ องค์กรของรัฐ ประเทศ ผลิตภัณฑ์ การเมืองการปกครอง ความเชื่อ ความคิด อุดมการณ์ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ เพศ ฯลฯ ; หรือมีส่วนร่วมในการใส่ร้าย ใส่ร้าย หรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้อื่น หรือช่วยเหลือในการกระทำดังกล่าว
 9. การอ้างว่าเป็นบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กรอื่น โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่ และ/หรือแอบอ้างว่าเป็นพันธมิตรและ/หรือร่วมมือกับองค์กรหรือธุรกิจ; หรือการกระทำอื่น ๆ ดังกล่าว
 10. แอบอ้างเป็น เจ้าของหรือ ผู้ให้บริการเนื้อหาหรือผู้บริหาร หรือบุคคลที่สามอื่นๆ
  การเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาหรือข้อมูลที่หมิ่นประมาทซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อ Open Writer หรือคู่ค้าทางธุรกิจของ Open Writer
 11. กระทำในลักษณะที่เป็นการสร้างภาระให้กับเซิร์ฟเวอร์ของ Open Writer ขัดขวาง สร้างความเสียหาย จำกัด หรือแทรกแซงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของ Open Writer หรือของผู้อื่น ความสามารถของฮาร์ดแวร์ ฯลฯ หรือช่วยเหลือในการกระทำดังกล่าว
 12. การโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือคล้ายกันซ้ำๆ การสแปมและ/หรือการหลอกล่อหรือการกระทำอื่นๆ ดังกล่าว
 13. มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสุขภาพหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เยาว์ (เช่น การส่งหรือโพสต์รูปภาพหรือข้อความที่มีความรุนแรงของภาพอนาจารเด็ก การค้าประเวณีเด็ก การทารุณกรรมสัตว์ หรือความรุนแรง) หรืออะไรก็ตามที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว
 14. การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือการกระทำที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรม หรือการโพสต์ข้อมูลที่คุกคามซึ่งบุคคลจำนวนไม่ระบุสามารถดูได้
 15. การใช้บริการของเราเป็นสื่อกลางในการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย
 16. การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งร้าย การชักชวนโฆษณาหรือศาสนาที่มากเกินไปของเรา
 17. การจัดตั้งหรือการสรรหาบุคคลเข้าสู่โครงการแชร์ลูกโซ่หรือการกระทำอื่นที่คล้ายคลึงกัน
  การขายหรือพยายามขายบริการของเราให้กับบุคคลที่สาม
 18. การใช้ ลงทะเบียน หรืออัปเกรดซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมจำนวนมาก ทำให้เกิดการเข้าถึงสูง และทำให้บริการของเราไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ต้องการ
 19. การรวบรวม บันทึกวิดีโอ ทำซ้ำ ปลอมแปลง แจกจ่าย และ/หรือแสดงเนื้อหาและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ แนะนำ หรือแนะนำเครื่องมือหรือวิธีการอื่นที่อาจส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำเหล่านี้
 20. การใช้หรือลงทะเบียนหลายบัญชีอย่างไม่เหมาะสมหรือการกระทำอื่น ๆ ที่ขัดขวางการทำงานที่มั่นคงของบริการของเรา
 21. มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อ Open Writer ผ่านการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และ/หรือดำเนินการที่ต้องห้ามโดยการใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่อง การทำงานผิดพลาดของระบบ เป็นต้น

ข้อจำกัดความรับผิด

Open Writer จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่อไปนี้

 1. Open Writer ไม่มีส่วนรับผิดหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองบนบริการของเรา (ในที่นี้จะเรียกว่า “เนื้อหาของผู้ใช้” หรือ “เนื้อหา”) ผู้ใช้ยังคงมีความรับผิดตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทางศาลหรือการชำระค่าเสียหายใดๆ และทั้งหมด เนื่องจากเนื้อหาของผู้ใช้ นอกจากนี้ เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายและ/หรือข้อบังคับ ตลอดจนการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเนื้อหาหมิ่นประมาท หมิ่นประมาท หรือข่มขู่; และ/หรือเนื้อหาที่ผิดศีลธรรมหรือลามกอนาจารเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้โดยสมบูรณ์ในการลบอย่างรวดเร็ว Open Writer ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใดๆ
 2. นอกจากนี้ Open Writer ยังไม่รับประกันความต่อเนื่องของบริการใดๆ ของเราด้วย Open Writer สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเราโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า หรือเปลี่ยนบริการฟรีก่อนหน้านี้เป็นบริการระดับพรีเมียม (เราจะพยายามให้บริการต่อไป แต่อาจไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน) Open Writer ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในบางกรณี เช่นเดียวกับบุคคลที่สามที่จัดหาเนื้อหาผ่านบริการของเรา โปรดใช้บริการของเราด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
 3. Open Writer ไม่สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่คุณพบระหว่างการใช้บริการของเรา ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเนื้อหาของตน ดังนั้น หากผู้ใช้ได้รับอันตรายหรือประสบกับความเสียหายหรือสูญเสียเนื่องจากเนื้อหาของผู้ใช้รายอื่น Open Writer จะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในธุรกิจซึ่งมีหน้าที่ต้องระบุความสัมพันธ์ตามสัญญาอย่างชัดเจนระหว่างตนเองกับผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในธุรกิจโดยใช้บริการ Open Writer ต้องพยายามป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือเป็นผลระหว่างผู้ใช้เองและผู้อื่น
 4. Open Writer ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ ผู้ใช้ยังคงรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดของตน Open Writer ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สามเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าว
 5. ในกรณีดังกล่าวที่ผู้ใช้ทำร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้รายอื่นและ/หรือบุคคลที่สาม Open Writer สงวนสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบต่อการลบและ/หรือระงับ ID ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องและ/หรือเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Open Writer
 6. Open Writer จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลเนื่องจากความล้มเหลวของระบบหรือไฟล์เสียหาย ฯลฯ ผู้ใช้จะต้องสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้เอง Open Writer จะไม่รับประกันความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าในทางใด
 7. Open Writer จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สมาชิก/ผู้ใช้นำเสนอแก่เรา เช่น ที่อยู่ ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) แก่ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีต่อไปนี้ Open Writer สงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามสถาบันสาธารณะ เช่น ศาลหรือตำรวจ สามารถอุทธรณ์การไต่สวนได้ตามกฎหมาย
 8. Open Writer พบว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมาย ทรัพย์สิน และ/หรือบริการของ Open Writer เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ใช้หรือสมาชิกที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
 9. Open Writer พบว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมาย ทรัพย์สิน และ/หรือบริการของบุคคลที่สาม เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ใช้หรือสมาชิกโดยละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมาย ทรัพย์สิน และ/หรือบริการของบุคคลที่สาม
 10. Open Writer จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่เข้าถึงลิงก์ภายนอกที่โพสต์บนเนื้อหาของบริการของเราหรือในเนื้อหาของผู้ใช้ ผู้ใช้ทุกคนต้องรับทราบว่า FC2 ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความปลอดภัย ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์ภายนอกใดๆ
 11. ในกรณีที่ผู้ใช้สร้างสินค้าและ/หรือเนื้อหาที่ขายได้อื่นๆ บนบริการของเราซึ่งละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน Open Writer จะไม่รับผิดชอบต่อการระงับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดหรือการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ
 12. Open Writer ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ที่ใช้บริการของเรา ผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้บริการของเรา หรือผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้บริการของเรา

สิทธิในเนื้อหาและการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของคุณ

สิทธิในเนื้อหา

การที่คุณเผยแพร่เนื้อหาผ่านบริการของเรา คุณจะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่คุณมีในเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คุณเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเองหรือกรณีที่คุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ โดยเนื้อหาดังกล่าวรวมไปถึง เนื้อหา ผลงาน หนังสือ ภาพปก ภาพประกอบ รีวิวที่คุณเขียน เป็นต้นหากคิดว่ามีผู้กำลังละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบถึงการละเมิดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ รายงานได้ที่ทางอีเมล pueantae@gmail.com และเราจะดำเนินการตามความเหมาะสมด้วยดุลพินิจของเรา เช่น เราอาจระงับหรือลบเนื้อหาหรือบัญชีผู้ใช้

การอนุญาต

การใช้บริการของเรา ถือว่าคุณได้ให้สิทธิแก่เราในการดำเนินการต่อไปนี้ได้- ทำซ้ำ เผยแพร่ และใช้เนื้อหาของคุณ เช่น เพื่อบันทึกเนื้อหาของคุณในระบบของเราและทำให้คุณเข้าถึงได้จากทุกที่ที่คุณไปภายในขอบเขตการให้บริการของเรา- เผยแพร่เนื้อหาสู่สาธารณะ หากคุณทำให้ผู้อื่นมองเห็นเนื้อหา- แก้ไขหรือปรับรูปแบบของเนื้อหา เช่น การจัดรูปแบบใหม่- อนุญาตให้เรา และอนุญาตช่วงสิทธิเหล่านี้ให้แก่คู่สัญญาของเราที่ได้ลงนามในข้อตกลงกับเราซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

วัตถุประสงค์

การอนุญาตในข้างต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้– การให้บริการและปรับปรุงบริการต่างๆ หมายถึง การช่วยให้บริการทำงานได้ตามที่ออกแบบมา ตลอดจนสร้างฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบอัตโนมัติและอัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของคุณ- การใช้เนื้อหาที่คุณแชร์แบบสาธารณะเพื่อโปรโมตเนื้อหาของคุณหรือผู้ใช้บริการคนอื่นๆ รวมถึงโปรโมตแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา เช่น การนำเนื้อหาบางส่วนหรือการสรุปเนื้อหาของคุณและโปรโมตในสื่อสังคมออนไลน์ของเรา การหยิบยกรีวิวที่คุณเขียนไปใช้โปรโมตนิยายของผู้ใช้บริการคนอื่นๆ หรือโปรโมตบริการต่างๆ ของเรา

ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้- การกระทำของคุณที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเราหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากการกระทำดังกล่าวของคุณทำให้เราถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ คุณจะต้องดำเนินการเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว และคุณตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความทั้งหมดแทนเราหรือให้แก่เรา- เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาบริการของเราอยู่เสมอ แต่เราไม่อาจรับประกันได้ว่าการใช้บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ จะรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากความผิดพลาด หรือข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้อง เชื่อถือได้ การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลพินิจของคุณ- ความขัดข้องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ของคุณ ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือหรือเนื้อหาได้- เหตุสุดวิสัย หรือการกระทำอันเกิดจากบุคคลภายนอก เช่น การเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล เป็นต้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เราเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีในบริการของเรา รวมไปถึง ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ คุณรับรู้และยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ได้ให้สิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราแก่คุณ

เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมาย หรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้นๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้นๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้